Iraha Mimiti Gelarna Carita Wayang dina Kasusastraan Sunda

iraha mimiti gelarna carita wayang dina kasusastraan sunda 14052

Kasusastraan Sunda mangrupakeun karaton sastra anu aya dina basa Sunda. Kasusastraan Sunda nyaéta hiji carita anu nyebar dina jalur carita wayang, carita rakyat, jeung carita lisan. Kasusastraan Sunda ngagambarkeun budaya jeung adat anu dianggap sacara benerna di dinya. Kasusastraan Sunda nyaéta carita anu dikarang jeung dihatur dina basa Sunda.

Carita wayang dina Kasusastraan Sunda ogé ngagambarkeun hal anu leuwih jero di dinya. Ieu carita wayang teu bisa disebutkeun tanpa ngomongan iraha mimiti. Iraha mimiti nyaéta ngomongan anu ngandung sababaraha makna jeung pengaruh. Iraha mimiti ngandung makna filosofis, spiritual jeung moral. Iraha mimiti ogé bisa ngandung makna politis, sosial jeung budaya.

Iraha mimiti dianggap minangka pilar utama dina carita wayang dina Kasusastraan Sunda. Iraha mimiti nyarupakeun carita anu dimodelkeun dina salawasna etika jeung moral. Ieu nyarupakeun carita anu ngabogaan nujuan pikeun nyieun parobahan positif dina diri sarta jalur umat manusa. Ieu ogé nyarupakeun carita anu ngabogaan hal anu bisa dianggap salaku pasrahan jeung kahirupan.

Iraha mimiti ogé nyarupakeun carita anu nyieun kaca pandang anu leuwih jelas keur pangiraan jeung pamahaman manusa. Iraha mimiti nyarupakeun carita anu ngagambarkeun dina kalaman jeung pikiran manusa. Iraha mimiti ogé nyarupakeun carita anu ngawangun konflik di antara manusa jeung ngajadikeun pareum kahirupan jeung kahirupan.

Iraha mimiti dina Kasusastraan Sunda minangka parabot sababaraha carita wayang di dinya. Iraha mimiti dianggap minangka alat pikeun nyampaan pesan jeung makna anu aya dina carita wayang. Iraha mimiti ogé nyarupakeun carita anu ngawangun panyangguran jeung panyegaran anu bisa dianggap salaku pangalusan pikeun umat manusa.Iraha mimiti nyaéta ngomongan anu ditulis dina carita wayang dina Kasusastraan Sunda. Iraha mimiti nyarupakeun carita anu ngagambarkeun budaya jeung adat anu dianggap benerna di dinya. Ieu nyarupakeun carita anu dimodelkeun dina salawasna etika jeung moral jeung nyarupakeun carita anu ngawangun konflik jeung ngajadikeun pareum kahirupan jeung kahirupan. Iraha mimiti dianggap minangka parabot sababaraha carita wayang di dinya jeung minangka alat pikeun nyampaan pesan jeung makna.

You May Also Like

About the Author: Moh Akbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *