Contoh Taukid Dalam Al Quran

contoh taukid dalam al quran 6029

Taukid adalah sebuah metode teologi dalam Al Quran yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata yang meliputi sebuah pernyataan. Konsep ini digunakan untuk menguatkan sebuah makna atau sebuah pendapat yang mendasari sebuah ayat. Contoh taukid dalam Al Quran dapat dijumpai pada beberapa ayat yang tersebar di dalamnya.

Contoh Taukid: QS 2:163-164

Contoh Taukid: QS 2:163-164

Pada ayat ini, Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk mengikuti cara beribadah yang ditentukan-Nya. Contoh taukid yang terdapat di dalam ayat ini ialah dengan menggunakan kata-kata “hayya ‘ala al-salah”, yang jika diartikan berarti “datanglah kepada ibadah”. Dengan menggunakan metode taukid, Allah SWT ingin menguatkan pelajaran-Nya tentang cara beribadah yang benar.

Contoh Taukid: QS 28:70

Contoh Taukid: QS 28:70

Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi Musa AS ketika ia sedang berada di tengah-tengah kerumunan. Di dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan kata-kata “ya’lamu anna ma qadar”. Kata-kata ini dalam bahasa Inggris artinya adalah “Anda tahu bahwa Allah memiliki pengetahuan yang luas”. Dengan menggunakan taukid, Allah SWT ingin menekankan kepada Nabi Musa AS bahwa Allah benar-benar memiliki pengetahuan yang luas.

Contoh Taukid: QS 8:24

Contoh Taukid: QS 8:24

Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang berada di tengah-tengah kaumnya. Di dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan kata-kata “fa sabbih bi hamdi rabbika”. Kata-kata ini dalam bahasa Inggris artinya adalah “maka ucapkanlah segala puji kepada Tuhanmu”. Dengan menggunakan taukid, Allah SWT ingin menekankan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia harus selalu berterima kasih kepada Allah.

Contoh Taukid: QS 24:21

Contoh Taukid: QS 24:21

Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang cara berbusana. Di dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan kata-kata “wa qul li al-nisa”. Kata-kata ini dalam bahasa Inggris artinya adalah “katakanlah kepada wanita”. Dengan menggunakan taukid, Allah SWT ingin menekankan kepada umat manusia bahwa wanita harus berbusana sesuai dengan tuntunan-Nya.Contoh taukid dalam Al Quran dapat dijumpai pada berbagai macam ayat yang tersebar di dalamnya. Taukid adalah sebuah metode teologi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata yang meliputi sebuah pernyataan. Dengan menggunakan taukid, Allah SWT ingin menguatkan sebuah makna atau sebuah pendapat yang mendasari sebuah ayat.

You May Also Like

About the Author: Moh Akbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *