Kedudukan Elektron dalam Atom Dinyatakan Menggunakan Aturan

Atom adalah unit asas bagi semua bahan. Ia terdiri daripada inti yang merupakan sebahagian daripada unsur dan elektron yang merupakan sebahagian daripada unsur. Inti atom terdiri daripada proton dan neutron. Elektron pula bergerak di sekeliling inti atom dalam satu konfigurasi. Untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom tanpa menyebabkan atom berubah, aturan atau hukum perlu digunakan.

Sejarah Aturan Atom

Sejarah Aturan Atom

Aturan atom dicipta oleh seorang ahli fizik asal Denmark, Niels Bohr pada tahun 1913. Ia membuktikan bahawa elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lapisan yang dipanggil orbit. Ia juga menentukan bahawa elektron terdapat dalam orbit tertentu di sekitar inti atom. Antaranya adalah orbit K, L, M dan N. Ia memberikan nombor pada orbit tersebut, iaitu K = 1, L = 2, M = 3 dan N = 4.

Hukum Pauli

Hukum Pauli

Hukum Pauli dicipta oleh seorang ahli fizik Jerman iaitu Wolfgang Pauli. Ia menyatakan bahawa dalam satu sistem atom, satu elektron tidak boleh berada dalam orbit yang sama dengan elektron lain. Ia dikenali sebagai hukum ketidaksamaan Pauli. Hukum Pauli juga menyatakan bahawa jika elektron bergerak dari satu orbit ke orbit yang lain, ia harus mematuhi hukum kuantum. Hukum kuantum menyatakan bahawa satu elektron sepatutnya bergerak dari satu orbit ke orbit yang lain secara langsung, dan tidak boleh melalui orbit yang menyebabkan berlakunya pelanggaran hukum Pauli.

Hukum Aufbau

Hukum Aufbau

Hukum Aufbau adalah hukum yang digunakan untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom. Hukum ini menyatakan bahawa elektron akan bergerak dari orbit yang paling luar ke orbit yang paling dalam. Jika orbit yang disebutkan di atas adalah K = 1, L = 2, M = 3 dan N = 4, maka elektron akan bergerak dari orbit N ke orbit K. Ia juga menyatakan bahawa elektron akan bergerak ke orbit yang luar hanya jika orbit yang paling dalam telah penuh.

Hukum Hund

Hukum Hund

Hukum Hund menyatakan bahawa jika dua atau lebih elektron bergerak ke orbit yang sama, maka kedua-dua elektron itu harus mempunyai spin yang bertentangan. Ia juga menyebutkan bahawa dalam satu orbit, elektron boleh bergerak secara berpasangan, iaitu satu elektron mempunyai spin ke atas dan satu lagi mempunyai spin ke bawah. Hukum ini juga menyatakan bahawa jika orbit yang disebutkan di atas adalah K = 1, L = 2, M = 3 dan N = 4, maka elektron akan bergerak dari orbit K ke orbit N.Kedudukan elektron dalam atom dinyatakan menggunakan beberapa aturan atau hukum. Antaranya adalah hukum Aufbau, hukum Pauli dan hukum Hund. Semua aturan ini telah dibuktikan oleh ahli fizik pada zaman dahulu, dan telah digunakan untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom secara tepat. Ini membolehkan para saintis untuk mengetahui struktur atom yang betul dan juga membantu mereka untuk memahami struktur atom dengan lebih baik.